Bestyrelsen

Foreningen er stiftet d. 6 juni 2013. Efter generalfor-samlingen 2020 består bestyrelsen af nedenstående:

Svend Jakobsen (FORMAND)

Svend er pensioneret arkitekt, og er en engageret nyder af klassisk musik. I en årrække var han formand for Hjørring Musikskoles bestyrelse, og han har i mange år været fast medlem af en musikforening. Først af Hjørring Musikforening og siden 2007 af Aarhus Musikforening. Det var derfor oplagt for Svend af støtte op om Silkeborg Classic, da det blev en mulighed. Som formand vil han arbejde for, at den klassiske musik bliver bredt ud i hele kommunen og gerne over hele året, hvis der bliver økonomisk mulighed for det. Svend er også involveret i museumsforening Jorns bestyrelse samt i River Art under Ildfest-regattae

Poul Nellemann_edited.jpg
Poul Nellemann (KASSERER)

Uddannet som bankassistent i Jyske Bank og arbejdede som bankassistent i forskelige afdelinger i 10 år, hvor Poul flyttede til Jyske Banks IT-område og har virket som IT forretningskonsulent indtil pensionering i starten af 2019.

 

Har altid lyttet til klassisk musik, men er ikke selv udøvende musiker. Har altid været involveret i forskelligt bestyrelsesarbejde bl.a. Kunst- og Personaleforeninger i Jyske Bank, Silkeborg Teaterkreds og Silkeborg Kunstnerlegat.

Inger Bergenholtz (SEKRETÆR)

Inger Bergenholz er cand.phil. i musikvidenskab fra Kbh. Universitet og har en klavereksamen fra Hochschule für Musik i Berlin.

Hun har spillet koncerter og undervist i Tyskland og Danmark og er forfatter til Politikens Musikordbog samt til Musikordbogen, der ligger online på Ordbogen.com.

Johannes Berggreen

Johannes er pensioneret højskolelærer, tidligere musikskoleleder i Hirtshals, har sammen med musiklærerkollegaen Finn Jørgensen udgivet adskillige skolemusikværker, og har haft eget nodesatsfirma, Datamus, i mange år.

Er idag aktiv som videomager, bl.a. i Gjern lokalTV. Og så har han det meste af sit liv været, og er stadig, aktiv som jazzpianist. Har altid været glad for den klassiske musik og vil gerne være med til at bringe Silkeborg Classic's koncerter ud til hele kommunen.

Lisbeth Koefoed Jensen.jpeg
Lisbeth Koefoed Jensen

Min glæde ved klassisk musik har jeg med mig fra barndommen. Jeg er vokset op i et hjem med klaver, som alle vi 4 børn skulle lære at spille på. For mit vedkommende blev det til 7 år, og så lagde jeg det  på hylden. Inden for klassisk musik ligger kammermusik i alle genrer mit hjerte nær foruden kormusik - også indenfor alle genrer.  Jeg har sunget i Silkeborg Motetkor i over 40 år og er stadig aktiv i koret. Jeg var i en periode formand for koret. 

Fagligt er jeg pensioneret socialrådgiver, og jeg har haft mit virke inden for voksenpsykiatrien i hele arbejdslivet.

I knap 30 år har jeg desuden været aktiv som historiefortæller af interesse for at holde den mundtlige fortælletradition i live.

Jeg anser kultur i alle dens afskygninger som nysgerrighedsskabende og stimulerende for menneskene og jeg vil gerne som bestyrelsesmedlem bidrage til at der lokalt tilbydes musikoplevelser på et højt niveau.

Karen Hillersborg (SUPPLEANT)
 

Karen er uddannet indenfor kommunikation og marke-ting, men arbejder i dag som kordegn og kirkesanger. Tidligere har hun bl.a. været ansat ved Landssekretari-atet for Dansk Amatørmusik og ved Den jyske Sinfonietta. Desuden har hun været i bestyrelsen for Musik & Ungdom.

Som aktiv musikudøver synger Karen i Silkeborg Motet-kor, hvor hun har været med siden 1995 og har også gennem mange år været aktiv i bestyrelsesarbejdet. På hobbyplan spiller hun klaver og tværfløjte.

Karen har stor kærlighed til den klassiske musik og vil gerne arbejde for dens udbredelse på Silkeborgegnen.

Helle Jakobsen (SUPPLEANT)

Pensioneret arkitekt og mangeårig kommunal chef. Har gennem hele livet nydt og udøvet musik og korsang på amatørplan. I Silkeborg Classic bruger Helle sin erfaring med administration og projektarbejde, fx i forbindelse med konkrete musikarrangementer.