INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SCC

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen SILKEBORG CLASSIC

onsdag den 16. november 2022 kl. 20.15 i Jysk Musikteater.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning forelægges til godkendelse

 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 4. Forelæggelse af budget

 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forhøjes til 400 kr. pr. person

 6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

 7. Valg

 8. Valg af tre medlemmer af bestyrelsen. På valg er Inger Bergenholtz, Lisbeth Koefoed Jensen og Poul Nellemann. Lisbeth og Poul er villige til genvalg.

 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Karen Hillersborg og Svend Jakobsen er villige til genvalg.

 10. Valg af revisor. Partner Revision er villige til genvalg.

 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8. november 2022.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vh, Helle Jakobsen, fmd.


41 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle