Bestyrelsen

Helle Jakobsen (formand)

Pensioneret arkitekt og mangeårig kommunal chef. Hun har gennem hele livet nydt og udøvet musik og korsang på amatørplan. Helle vil fortsætte med at udvikle Silkeborg Classic Concerts som et attraktivt tilbud om klassiske koncertoplevelser på et højt niveau i det midtjyske.

Poul Nellemann (kasserer)

Uddannet som bankassistent i Jyske Bank og arbejdede som bankassistent i forskelige afdelinger i 10 år, hvor Poul flyttede til Jyske Banks IT-område og har virket som IT forretningskonsulent indtil pensionering i starten af 2019.
Har altid lyttet til klassisk musik, men er ikke selv udøvende musiker. Har altid været involveret i forskelligt bestyrelsesarbejde bl.a. Kunst- og Personaleforeninger i Jyske Bank, Silkeborg Teaterkreds og Silkeborg Kunstnerlegat.

Lisbeth Koefoed Jensen (sekretær)

Min glæde ved klassisk musik har jeg med mig fra barndommen. Jeg er vokset op i et hjem med klaver. Inden for klassisk musik ligger kammermusik i alle genrer mit hjerte nær foruden kormusik. Jeg har sunget i Silkeborg Motetkor i over 40 år og er stadig aktiv i koret.
Fagligt er jeg pensioneret socialrådgiver, og jeg har haft mit virke inden for voksenpsykiatrien i hele arbejdslivet.
I knap 30 år har jeg desuden været aktiv som historiefortæller af interesse for at holde den mundtlige fortælletradition i live.
Jeg anser musik og anden kultur som betydningsfuld for mennesker, og jeg vil gerne som bestyrelsesmedlem bidrage til at der lokalt tilbydes musikoplevelser på et højt niveau.

Johannes Berggreen

Johannes er pensioneret højskolelærer, tidligere musikskoleleder i Hirtshals, har sammen med musiklærerkollegaen Finn Jørgensen udgivet adskillige skolemusikværker, og har haft eget nodesatsfirma, Datamus, i mange år.
Er idag aktiv som videomager, bl.a. i Gjern lokalTV. Og så har han det meste af sit liv været, og er stadig, aktiv som jazzpianist. Har altid været glad for den klassiske musik og vil gerne være med til at bringe Silkeborg Classic’s koncerter ud til hele kommunen.

Står i SCC for alt med hjemmeside og medlemsservice.

Stefan Rossel

Hele livet har musik været en del af mig.  Musik har været med til at åbne øjnene for, hvad  lyde fra forskellige steder i Verden kan.
Tidligt blev jeg præsenteret for såkaldt “ny musik” og finder i dag stor glæde ved at lytte til musik, som udfordrer mig!
Professionelt har jeg arbejdet som lærer og ungevejleder indtil pensionering.
I pensionisttilværelsen laver jeg lokaltv i Gjern og er engageret i forskelligt bestyrelsesarbejde!
Jeg er ikke selv aktivt udøvende, men har sunget i kor!

Karen Hillersborg (suppleant)

Karen er uddannet indenfor kommunikation og marketing, men arbejder i dag som kordegn og kirkesanger. Tidligere har hun bl.a. været ansat ved Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik og ved Den jyske Sinfonietta. Desuden har hun været i bestyrelsen for Musik & Ungdom.
Som aktiv musikudøver synger Karen i Silkeborg Motetkor, hvor hun har været med siden 1995 og har også gennem mange år været aktiv i bestyrelsesarbejdet. På hobbyplan spiller hun klaver og tværfløjte.
Karen har stor kærlighed til den klassiske musik og vil gerne arbejde for dens udbredelse på Silkeborgegnen.

Svend Jakobsen (suppleant)

Svend er pensioneret arkitekt, mangeårig kommunal chef. Han er en engageret nyder af klassisk musik. I perioden 2016-21 var han formand for Silkeborg Classic Concerts, og som aktiv suppleant fortsætter han arbejdet med at udbrede foreningens aktiviteter og opbakning lokalt i hele kommunen og gerne over hele året.