Om foreningen

Silkeborg Classic Concerts er en ambitiøs musikforening, der har til formål at give publikum klassiske musikoplevelser af høj kvalitet i lokalområdet, primært indenfor klassisk kammermusik. Det sker ved afholdelse af koncerter med et bredt og varieret repertoire – gerne med nye og modige vinkler og udtryksformer. Men altid under fællesnævneren ”højt musikalsk niveau”. 
Vi præsenterer hvert år internationalt anerkendte musikere fra både ind- og udland, ligesom vi giver scenen over til unge talentfulde musikere.

Kerneopgaven er en fortsat udvikling og styrkelse af den årlige sommerfestival, hvor vi afvikler 7 klassiske koncerter over en uges tid i begyndelsen af august. Derudover er det vores mål at afholde 1-2 koncerter om efteråret og 1-2 om foråret, så Silkeborg Classic Concerts kan være en del af den klassiske musikscene i Silkeborg kommune hele året.

Med udgangspunkt i foreningens medlemmer som kernepublikum afsøger vi løbende nye måder, hvorpå den klassiske musik også kan nå ud til et publikum, der ligger lidt uden for det traditionelle klassiske koncertpublikum. Det sker bl.a. ved, at vi afholder koncerter på steder, hvor et bredt felt at mennesker færdes. Koncerterne finder sted rundt om i Silkeborg kommune. Blandt steder vi gennem årene har holdt koncerter, kan nævnes: Silkeborgs torve, biblioteker og medborgerhuse rundt om i Silkeborg kommune, Museum Jorn, Kunstcentret Silkeborg Bad, Hjejle-bådene, Ferskvandscentret Aqua, Bilernes Hus og i kirker på Silkeborgegnen.

Vi har særligt attraktive entrémuligheder for børn og unge ud fra et ønske om, at den opvoksende generation i videst muligt omfang får kendskab til den klassiske musik og kan lade sig inspirere af bl.a. unge musikere, der hvert år optræder på festivalen.

Ved sommerfestivalerne 2020 og 2021 var vi udfordret af restriktioner i forbindelse med Covid-19. Men med stor succes supplerede vi disse koncerter med livestreaming, så også de, der ikke havde mulighed for at være fysisk til stede ved koncerterne, kunne opleve koncerterne via streaming. 

Silkeborg Classic Concerts mere end 100 betalende medlemmer er, sammen med fonde, lokale sponsorer og først og fremmest Silkeborg Kommune, med til, at den klassiske musik kan udvikles og udbredes, ikke blot til de nuværende, men også til de kommende generationer af koncertgængere og således sikre denne vigtige del af vores kulturarv.