I sandhed musik for natteravne!

Fra de første toner var stemningen og scenen sat, da Ensemble Stralo og komponisten Allan Gravgaard Madsen fredag aften inviterede til nattemusik i Silkeborg Kirke.
Den sædvanlige belysning var slukket og erstattet af lysende måner, der var hængt op forskellige steder i kirkerummet. Rundt om på gulvet bidrog andre små lyskugler til at skabe den meditative stemning, der gik igennem hele koncerten.

Pianisten Per Salo indledte koncerten med Beethovens måneskinssonate. Naturligvis, kunne man næsten sige, men det var på ingen måde det kendte og selvfølgelige, der tegnede den spændende koncert.
Derefter introducerede Allan Gravgaard Madsen os til aftenens program og til sin egen forståelse af nattens musik og dens mange facetter.
Med Leopold van der Pals’ Pierrot Lunaire og Gravgaard Madsens egen helt nye komposition Silbertöne blev vi ført ind i en drømmeverden, der vekslede mellem stille eftertænksomhed og strejf af noget truende, før vi vågnede med glimt, der gradvist samlede sig i musikken.
Efter Gravgaard Madsen fulgte musik af først Lili Boulanger – Nocturene –, derefter Franz Liszt –Trauergondol – og som det sidste før pausen Per Nørgaards vidunderlige, filigranagtige musik komponeret til filmen Babettes Gæstebud i Per Salo’s fortryllende arrangement, der også gav plads til oboen.

Efter pausen præsenterede Allan Gravgaard Madsen sine 7 korte nocturner, der med sitrende toner illustrerede nattens mystik og drømmenes opståen og forvitring. Koncertens anden del bød desuden på Chopin – Nocture i cis-mol – og Lizst – Romance Oubliée – og John Doves Nightsong fra 2021, der nok var det tætteste, vi kom på natlig uhygge.
Aftenens sidste stykke var Franz Schuberts Andantino i fis-mol i et dejligt arrangement af Per Salo. Med det bragte de fire topprofessionelle og charmerende musikere os tilbage til vågen tilstand og byens lyde.
Nattemusikken blev spillet af Ensemble Stralo med violinist Christina Åstrand i spidsen, cellist Therese Åstrand Radev, oboist Radi Åstrand Radev og Christina Åstrands mand pianist Per Salo. Det var tydeligt, at de fire musikere var tætte og kendte hinanden godt, og samspillet bar præg af tillid og fortrolighed.

De forskellige konstellationer, der vekslede mellem kvartetspil, klaversolo, trio uden klaver og klaver i duet med henholdsvis violin og cello bød på en variation af klange og nuancer, parallelle forløb mellem de forskellige instrumenter, nedadgående nattetoner i klaveret, der illustrerede dyb søvn, og sitrende strøg i violin og cello der angav drømme og opvågnen.

Jo, det var i sandhed musik for natteravne!